Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄDGÅRDSMILJÖER
 
 
 

VILLATRÄDGÅRDEN

Villans norrsida

Huset är placerat nära gatan. Huset skuggar rabatten under större delen av året.
Vi har därför valt växter som klarar att växa under dåliga ljusförhållanden.
Rhododendron, lönnar och ormbunkar har fått bilda stomme i planteringen.

Lövfällande azaleahybrider

Lövfällande azaleahybrider och japanska lönnar lättar upp områdena mellan de täta rhododendronbuskarna.

Villans norrsida

Rhododendron mot gatan. Denna del av trädgården ser ut som vilken villaträdgård som helst.

Mot trädgårdens huvudgata

Huvudgatan går i öst-västlig riktning. Från huvudgatan kan man på
småstigar och plattgångar ta sig runt i trädgården.

Huvudgatan

Sluttningen i bildens vänstra sida sluttar mot norr. Här odlar vi arter som föredrar sval jord och
mindre ljus växtplats. Högersidans båda sluttningar är till för de verkliga solälskarna.

Det blommar mellan stenarna 080526

De tidiga saxifragorna har blommat färdigt. Nu ersätts de av många olika arter från världens berg.

Östersluttningen

Östersluttningen. Jorden är uppblandad med mycket grov sand. Här trivs därför sippor av olika arter.

Sydöstsluttning


 
| Villatomten | Torpet | Borgen | Dammen | Fattigkärret | Rikekärret | Paletten | Ängen | Lunden |


©
STA Halland
E-post