Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ODLINGSTIPS
 
 
 
 


   
Odlingserfarenheter

Här har vi samlat en mängd odlingserfarenheter, som vi gärna vill dela med oss av. Det är allt från hur vi sår till hur man beskär träd för att förhindra fläkningsskador.


Växtval och odling

Växtval och odlingsmetoder påverkas av vårt västkustklimat. Varma, fuktiga höstar gör att växterna får otydliga signaler om när det är tid att förbereda sig inför vintern.
Vintervädret med omväxlande snö, is och vatten gör att plantorna fryser upp ur jorden.

Därför odlar vi allt på sluttande mark, så att risken för att vatten blir stående omkring växtens rotsystem minskar och därmed också risken
att plantan lyfts upp och rötterna slits av.
Lutningsriktningen ger olika jordtemperaturer, detta gäller speciellt
under våren. Växter som står i södersluttning blommar tidigast. Vi kan därför förlänga en arts blomningstid genom att odla den i olika väderstreck.
Genom att blanda jorden med stenkross, får vi genomsläppliga och
luftiga bäddar, som isolerar mot både värme och köld.
En luftig bädd hindrar jordvärmen från att gå till väders, tjälen går
därför inte så djupt och tinar tidigare på våren.


Vi hoppas att tipsen kan komma till nytta och glädje i Din egen trädgård. Att de ska bespara Dig möda, oro och förargelse och i st ge upphov till glädje över att odlandet kan innehålla så många moment av problem som kan lösas på mer eller mindre finurliga sätt.

Håll till godo med våra problemlösningar - och berätta gärna hur Du löst Dina!
 
   
Spika fast saxarna... Varför då? Läs mer under Skydd.    
   
     


©
STA Halland
E-post