Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄD OCH BUSKAR
 
| Träd | Buskar |
 
 
 
Daphne


Daphne alpina 060608

Alptibast. Plantan är 12 år och hunnit bli ca 70 cm hög. Plantan blommar ofta på hösten också.

Daphne alpina

Alptibast. Arten blommar under maj och början av juni.

Daphne alpina

Alptibast. Mogna bär redo för plockning, tvättning och sådd.

Daphne arbuscula

Dvärgtibast, som ursprungligen växer i Slovakien

Daphne collina x D. petraea

Bilden visar en fem år gammal stickling. D. collina härstammar ursprungligen från S. Italien omkring Neapel. Moderplantan är ca. 12 år gammal och har nått en höjd och diameter på ca 0,5 meter.
Arter som kommer så långt söderifrån skulle normalt inte klara vårt klimat, men genom urval
har man förökat plantor, som klarar vårt klimat utan vinterskador.

Daphne collina x D. petraea

Daphnestickling. 060723 stack vi 24 sticklingar i ett pluggbrätt. I dag 061002 har plantorna fått
flytta till egna krukor. Vintern kommer de att få tillbringa i vårt kallväxthus.
Det är sällan man får ett så lyckat resultat med sticklingar.

Daphne 'Franzén'

Det är nog 18 år sedan vi köpte denna planta som liten ettårsstickling av Franzén i Gemla. Plantan har sedan utvecklats och blommat rikligt varje år. Vi fyller på med lite gammalt kalkbruk omkring rotsystemet.

Daphne retusa

Liten vintertibast. Arten kommer ursprungligen från Ö Himalaya - SV Kina. Vår planta är ca 10 år gammal och har blivit Bollformad med diametern ca. 60 cm. Vi odlar plantan i god trädgårdsjord.
Plantan kommer med en sparsam blomning även under hösten

Daphne retusa

Liten vintertibast.
 
 


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post