Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Träd och buskar
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄD OCH BUSKAR
 
| Träd | Buskar |
 
 
 
Övriga buskar

Chianthus virginicus

Snöflocksbusken kommer från SÖ USA, där den växer näringsrik fuktig jord.
Blommerna springer ut inne i buskens bladverk.
Vi skyddar busken mot vinterkylan med några trälämmar.

Colutea arborescens

Blåsärt. En flerstammig buske som kan beskäras och ger en gles skugga för andra växter.
Klarar också gödningsfattig jord i sol. Blommar från juni till augusti.

Colutea arborescens

Blåsärt.

Deutzia scabra


Busken blir 3 m hög. Den har ett upprätt växtsaätt och blommar under försommaren.
Barken flagnar på äldre stammar

Enkianthus campanulatus

Klockbuske. Arten kommer från Japan och södra Kina. Busken har lite glest växtsätt och kan bli
upp till 3 meter hög. Vi odlar buskarna i torvblandad skogsjord.

Enkianthus campanulatus

Klockbuskens blommor.

Exochorda racemosa


Pärlbuske. Arten härstammar från N Kina. Vi odlar den i torvblandad jord. Busken kan i
bästa fall bli 2-3 meter hög. Vi försöker att hålla efter den så att den får ett
svallande växtsätt. Busken blommar under senvåren.


Fothergilla gardenii

Liten häxal kommer ursprungligen från SÖ USA. Vi odlar häxalen i torvrik jord.
Plantorna står i flytnade skugga. Denna planta har hunnit bli 10 år och är ca 70 cm hög.
Bladen får under hösten en lysande gul färg.

Fothergilla gardenii

Liten häxal. Närbild på det upp till 5 cm höga blomaxet.
Blommorna är starkt doftande. Lägg också märke till att blomman saknar kronblad.

Hedera helix erecta

En murgröna som klarar sig själv. Stammarna är dubbelsidiga och växer rakt upp.
Denna rad är över 80 cm hög och bildar en tät vägg.

Hedera helix erecta

Närbild på murgrönan.

Leiophyllum buxifolium

Sandmyrten kommer från Ö. Nordamerika. Det finns bara några få arter i släktet. Arten trivs i torvblandad relativt fuktig jord. Plantorna blir endast ca 50 cm hög med sammanhållet växtsätt.

Leiophyllum buxifolium

Sandmyrten. Knopparna är först röda, kronbladen är först rosa för att blekna till
vitt i slutet av blomningen. Relativt lång blomningstid under maj-juni.

Pieris japonica variegata

Japansk buskrosling. En trevlig kompaktväxande vintergrön buske som blir upptill meterhög.
Våra buskar har mycket sparsam blomning, men nytillväxten lyser rött under lång tid.

Nandina domestica


Nandina, himmelsk bambu klassas som halvbuske. Ca 80 cm hög. Parbladig.
 
| Cornus | Daphne | Genista | Kalmia | Rhododendron | Viburnum | Diverse |


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post