| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Polystichum
polyblepharum
  Svenskt  Sköldbräken
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  50x70
  Blomning  -
  Ljus  Sk
  Förökning  
  Erfarenheter  vintergrön
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3