| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Aster divaricatus
  Svenskt  vit skogsaster
  Växtsätt  tu fl vi
  Höjd/bredd  50x40
  Blomning  7-8
  Ljus  Hs, fs
  Förökning  fk de_4-5
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3