| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Asplenium scolopendrium
  Svenskt  Hjorttunga
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  30x50
  Blomning  -
  Ljus  Sk, fs
  Förökning  
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Asplenium scolopendrium Cristatum
  Svenskt  Hjorttunga
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  15x20
  Blomning  -
  Ljus  Sk, fs
  Förökning  
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Asplenium scolopendrium Undulatum
  Svenskt  Hjorttunga
  Växtsätt  Ro sg
  Höjd/bredd  20x25
  Blomning  sporer
  Ljus  Sk fs
  Förökning  De_4-5
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3