| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Asarum europaeum
  Svenskt  Hasselört
  Växtsätt  ma sg
  Höjd/bredd  15xU
  Blomning  5-6
  Ljus  Sk
  Förökning  de_4-8
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3