| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Adiantum pedatum sub. pumilum
  Svenskt  Frilandsadiantum
  Växtsätt  es vi
  Höjd/bredd  15x20
  Blomning  -
  Ljus  Fs
  Förökning  de_5-6
  Erfarenheter  Plantorna bildar det nya bladverket sent, men står i gengäld grön över hela vintern. Växten bildar täta mattor, men kan också trivas inkilad mellan några stenar.
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3