| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Acantholimon armenium
  Svenskt  
  Växtsätt  tu sg
  Höjd/bredd  20x45
  Blomning  5 - 6
  Ljus  Hs
  Förökning  sta_7-8 fv
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3