| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Acaena microphylla
  Svenskt  Taggpimpinell
  Växtsätt  ma sg
  Höjd/bredd  06xU
  Blomning  4 - 6
  Ljus  Hs
  Förökning  de st_5-6
  Erfarenheter  En art från Nya Zeeland, som hos oss trivs i genomsläpplig jord. Plantorna sprider sig med jordstammar, som är lätta att sticka av och dra upp.
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3