| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Viburnum opulus
Roseum
  Svenskt  Dvärgolvon
  Växtsätt  bu vi
  Höjd/bredd  25x30
  Blomning  -
  Ljus  Hs
  Förökning  de_5-6
  Erfarenheter  steril
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3