| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Vattensamling d
  Svenskt  Sandstranden
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  
  Blomning  
  Ljus  
  Förökning  
  Erfarenheter  Sandstranden börjar på gräsmattan utanför dammduken. Stranden sluttar svagt ner mot djuphålet. Under dammduken lade vi en nålfiltmatta för att minska skaderisken på duken. Dukens lägsta nivå är vid sandstranden, den fungerar därför också som bräddavlopp. Sandstranden har med åren mer övergåt till att bli en strandäng. Vi rengör och underhåller vattenvolymen från stranden. Vartannan vår rengör vi vattenmagasinet och delar den stora näckrosstocken.
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3