| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Vattensamling b
  Svenskt  Fattigkärret
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  
  Blomning  
  Ljus  
  Förökning  
  Erfarenheter  Fattigkärret Duken ligger här ca 8 cm under bräddavloppet. Vi lade ett grovmaskigt nät i botten, för att planteringsmaterialet inte skall glida ut i djuphålan: Duken är uppvikt mot torvblocken, för att föhindra att kärrets vatten "rymmer" den vägen. Vi kan reglera torvblockens fuktighet genom att trycka fast mossa eller torv över duken vikning. _______ Fattigkärret är avsett för växter, som föredrar att ha direktkontakt med vatten och som klarar att växa i gödningsfattiga miljöer
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3