| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Vattensamling
  Svenskt  Skiss på profil
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  
  Blomning  
  Ljus  
  Förökning  
  Erfarenheter  Jag har gjort en skiss på bottenprofilen i vår vattensamling. Bilden visar två profilsnitt genom dammen.
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Vattensamling b
  Svenskt  Fattigkärret
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  
  Blomning  
  Ljus  
  Förökning  
  Erfarenheter  Fattigkärret Duken ligger här ca 8 cm under bräddavloppet. Vi lade ett grovmaskigt nät i botten, för att planteringsmaterialet inte skall glida ut i djuphålan: Duken är uppvikt mot torvblocken, för att föhindra att kärrets vatten "rymmer" den vägen. Vi kan reglera torvblockens fuktighet genom att trycka fast mossa eller torv över duken vikning. _______ Fattigkärret är avsett för växter, som föredrar att ha direktkontakt med vatten och som klarar att växa i gödningsfattiga miljöer
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Vattensamling c
  Svenskt  Övre vattensamling
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  
  Blomning  
  Ljus  
  Förökning  
  Erfarenheter  Övre vattensamling och vattenfall Den övre vattensamlingen är ca 0,5 meter djup och rymmer ca 200 liter. Rännilen mellan ÖVS och vattenfallet har lösa snedställda stenar så att vi kan ändra vattenflödet. I ÖVS ligger en hästsvans, som fungerar som filter. Vi klipper bort grönmassa från svansen allt eftersom den växer. Vattenfallet är gjort av en tunn stentunga som sträcker sig ut över vattenytan. Fallhöjden är som lägst 0,3 m vid högvatten. Ljudet från fallet blir starkare om vattnet faller fritt ner i vattenbaljan.
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Vattensamling d
  Svenskt  Sandstranden
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  
  Blomning  
  Ljus  
  Förökning  
  Erfarenheter  Sandstranden börjar på gräsmattan utanför dammduken. Stranden sluttar svagt ner mot djuphålet. Under dammduken lade vi en nålfiltmatta för att minska skaderisken på duken. Dukens lägsta nivå är vid sandstranden, den fungerar därför också som bräddavlopp. Sandstranden har med åren mer övergåt till att bli en strandäng. Vi rengör och underhåller vattenvolymen från stranden. Vartannan vår rengör vi vattenmagasinet och delar den stora näckrosstocken.
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Vattensamling e
  Svenskt  Klarvattenyta
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  
  Blomning  
  Ljus  
  Förökning  
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Vattensamling f
  Svenskt  Närmaste omgivning
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  
  Blomning  
  Ljus  
  Förökning  
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Vattensamling g
  Svenskt  Trollsländor
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  
  Blomning  
  Ljus  
  Förökning  
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3