| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Thuja plicata Whipcord
  Svenskt  Jättetuja
  Växtsätt  Bu sg
  Höjd/bredd  60x80
  Blomning  -
  Ljus  Hs, fs
  Förökning  St
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3