| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Syringa microphylla
  Svenskt  Småbladig syren
  Växtsätt  bu vi
  Höjd/bredd  200x150
  Blomning  5-6
  Ljus  Hs
  Förökning  Ymp_3-4
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3