| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Saxifraga oppositifolia retusa
  Svenskt  Purpurbräcka
  Växtsätt  Ma, sg
  Höjd/bredd  3x15
  Blomning  5
  Ljus  Fs
  Förökning  De5-6
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3