| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Saxifraga granulata Plena
  Svenskt  Mandelblom
  Växtsätt  tu vi
  Höjd/bredd  30/10
  Blomning  5-6
  Ljus  Hs,
  Förökning  de_5-6
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3