| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Saxifraga burseriana
  Svenskt  Stickbräcka
  Växtsätt  ku sg
  Höjd/bredd  15x20
  Blomning  3-4
  Ljus  Fs,s
  Förökning  de_4-5
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Saxifraga burseriana 'Snowdon'
  Svenskt  Stickbräcka
'Snowdon'
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  10x15
  Blomning  4-5
  Ljus  Fs
  Förökning  
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Saxifraga burseriana Falstaff
  Svenskt  Stickbräcka
  Växtsätt  ku sg
  Höjd/bredd  15x20
  Blomning  4-5
  Ljus  Fs
  Förökning  
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Saxifraga burseriana Crenata
  Svenskt  Stickbräcka
  Växtsätt  tu sg
  Höjd/bredd  10/5x15
  Blomning  4
  Ljus  fs
  Förökning  de_5-6
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Saxifraga burseriana Brookside
  Svenskt  Stickbräcka
  Växtsätt  ku sg
  Höjd/bredd  8/5x15
  Blomning  4
  Ljus  fs
  Förökning  de_5-6
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3