| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Pseudofumaria lutea
  Svenskt  Gul nunneört
  Växtsätt  fl vi
  Höjd/bredd  25xU
  Blomning  5-9
  Ljus  Hs,f
  Förökning  de f
  Erfarenheter  Sprider sig alltför lätt
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3