| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Pinus sylvestris tuktad
  Svenskt  Tall tuktad
  Växtsätt  tr sg
  Höjd/bredd  60x60
  Blomning  
  Ljus  Hs
  Förökning  ss
  Erfarenheter  Varje vår bryter vi av 2/3 av årstillväxten. Lämplig tid är då barren är någon centimeter långa. Bryter man tillräckligt tidigt, bildas det nya knoppar i brottytan. Resultatet blir en mycket tätt växtsätt på vanlig tall.
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3