| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Osmunda regalis
  Svenskt  Kungsbräken
  Växtsätt  
  Höjd/bredd  100x150
  Blomning  -
  Ljus  Hs, fs
  Förökning  
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Osmunda regalis Purpurascens
  Svenskt  Safsa
  Växtsätt  ro vi
  Höjd/bredd  80x60
  Blomning  6-7
  Ljus  hs fs
  Förökning  de_4-5
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3