| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Muscari comosum
  Svenskt  Fjäderhyacint
  Växtsätt  tu vi_6-9
  Höjd/bredd  20x20
  Blomning  4-5
  Ljus  Hs
  Förökning  ft de_7-9
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3