| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Ligularia przewlskii
  Svenskt  Spirstånds
  Växtsätt  es vi
  Höjd/bredd  150x50
  Blomning  7-8
  Ljus  Hs fs
  Förökning  fs de_4-5
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3