| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Lathyrus vernus
  Svenskt  Vårärt
  Växtsätt  tu vi
  Höjd/bredd  40x35
  Blomning  5-6
  Ljus  Fs
  Förökning  fk de_4-5
  Erfarenheter  Delning av färgformer
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3