| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Iberis sempervirens
'Snowflake'
  Svenskt  Vinteriberis 'Snowflake'
  Växtsätt  ma sg
  Höjd/bredd  25x50
  Blomning  4-5
  Ljus  Fs
  Förökning  sta_5-6
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3