| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Heloniopsis orientalis v.
  Svenskt  Båglilja
  Växtsätt  Ro sg
  Höjd/bredd  12x25
  Blomning  6-7
  Ljus  Fs
  Förökning  De-4-5
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3