| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Fagus sylvatica Purpurea Pendula
  Svenskt  Hängblodbok
  Växtsätt  tr vi
  Höjd/bredd  200x100
  Blomning  -
  Ljus  Hs
  Förökning  ym_4-5
  Erfarenheter  Hölden på trädet kan odlaren själv bestämma, genom att binda upp toppskotten till önskad höjd
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3