| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Drosera intermedia
  Svenskt  Småsileshår
  Växtsätt  ro vi
  Höjd/bredd  05x10
  Blomning  6-7
  Ljus  Hs
  Förökning  ff
  Erfarenheter  Sileshåren växer på blöta myrar. Plantorna etablerar sig själva i fuktområdena i vår damm.
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3