| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Darmera peltata
  Svenskt  Sköldbräcka
  Växtsätt  ro vi
  Höjd/bredd  80x150
  Blomning  4-5
  Ljus  Fs
  Förökning  de
  Erfarenheter  En vidlyftig art för lundmiljö. Blommorna kommer före bladen.
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3