| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Corydalis cashmeriana
  Svenskt  Blå nunneört
  Växtsätt  ma vi
  Höjd/bredd  10x10
  Blomning  4+8
  Ljus  Sk
  Förökning  de_5-6
  Erfarenheter  Måste delas vart tredje år
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3