| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Clavaria zollingeri
  Svenskt  Ametistfingersvamp
  Växtsätt  Svamp
  Höjd/bredd  8x12
  Blomning  9-10
  Ljus  Fs
  Förökning  Sporer
  Erfarenheter  Svampen växer i vår äng, som var brukad fram till 1940. Under de 15 år som vi har skött ängen, har vi slagit den under första delen av augusti. Allt hö har vi lagt på komposten. Det är 5 år sedan vi hittade de första, nu har de spridit sig till flera små bestånd.
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3