| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Cladrastis lutea
  Svenskt  Gulved
  Växtsätt  tr vi
  Höjd/bredd  500x200
  Blomning  5-6
  Ljus  hs
  Förökning  um
  Erfarenheter  Gulved. Arten kommer från Ö USA. Vi köpte vår planta våren 2003. Det lilla trädet var då 1.6 m högt. Årstillväxten har varit ca 20 cm. Plantan har ljusgult bladverk både under vår och höst. Nu försommaren 2006 har den också de första blommorna.
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3